Publicerad 24 oktober 2023

Aktuellt om Yrkesresan

  • Ny kurs, nytt steg och ett nytt ansikte i Yrkesresan i maj

    I slutet av maj publicerade vi en ny kurs inom Yrkesresan Funktionshinder för utförare. Kursen fokuserar på grundläggande värden och handlar om hur du genom ditt bemötande kan bidra till brukarens självbestämmande, integritet och delaktighet.
  • Namnbyte till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende

    Yrkesresan Missbruk och beroende befinner sig i produktionsfasen och lanserar de första kurserna i mars 2025. Nu byter denna Yrkesresa namn till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.
  • Det blir en Yrkesresan Äldre

    Den nationella styrgruppen har beslutat att det blir en yrkesresa för medarbetare inom äldreomsorgen. RSS i Östergötland får uppdraget att ansvara för produktionen. De första kurserna lanseras 2025.