Publicerad 4 juli 2023

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur SKR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från SKR som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss.

Kontakta SKR

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Allmänna brister

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
  • Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
  • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Webbplatsen startades i mars 2016. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG