Publicerad 12 april 2024

Om Yrkesresan

Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och långsiktig kompetensutveckling. Yrkesresan förmedlar bästa tillgängliga kunskap genom ett lärande som kombinerar en digital lärmiljö med kurstillfällen som anordnas regionalt.

Satsningen på Yrkesresan innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kommunernas efterfrågan och finansiering är motorn i arbetet. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för utveckling, drift och samordning av de olika yrkesresorna. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är projektägare och samordnar arbetet. Innehållet är framtaget i nära samarbete med Socialstyrelsen.

Yrkesresan vänder sig till medarbetare inom socialtjänsten.

Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Yrkesresorna består av kvalitetssäkrat innehåll som paketeras och tillgängliggörs via en digital lärplattform samt genom kursdagar och kollegialt lärande.

Yrkesresor

  • Barn och unga, myndighetsutövning, publicerades nationellt 2022
  • Funktionshinder för utförare, publicerades i februari 2024
  • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning, publiceras i början på 2025
  • Äldreområdet för utförare, publiceras hösten 2025
  • Funktionshinder, myndighetsutövning, publiceras 2026.

Filmer

Om Yrkesresan

I den här filmen berättar vi vad Yrkesresan är och vad den innehåller. Filmen är drygt 6 minuter lång.

Historien om Yrkesresan

I den här filmen berättar vi hur Yrkesresan startade i Göteborgsregionen och sedan blev ett nationellt projekt. Filmen är 1 minut och 30 sekunder lång.

Läs vidare