Publicerad 26 april 2024

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. Lite förenklat är målgruppen de medarbetare, arbetsledare och chefer som arbetar med myndighetsutövning, exempelvis mottagning, utredning, uppföljning eller med familjehem.

Yrkesresan Barn och unga består av introduktion och kompetensutveckling i tre steg:

  • Ny vänder sig till dem som har arbetat inom området mindre än två år.
  • Van är för dem som arbetat mellan två och fem år.
  • Erfaren är för dem med mer än fem års erfarenhet.

Varje steg erbjuder ett antal kurser. Dessa kurser kombinerar digitalt lärande med kursdagar som arrangeras regionalt. Det finns även kurser som vänder sig till arbetsledare och chefer.

De olika stegen lanseras successivt och med det kommer fler medarbetare att få åtkomst. Ny-steget för medarbetare med mindre än två år i yrket är välkomna in i Yrkesresan Barn och unga tillsammans med sina arbetsledare och chefer. Sedan 25 april 2024 är även Van-steget öppnat för medarbetare som arbetat 2-5 år.

Om du har några frågor kontakta din regionala projektledare på RSS eller oss på
yrkesresan@goteborgsregionen.se

För dig som går Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan utförs på en lärplattform, som du kan komma till via länken nedan. Om du tillhör vår målgrupp, men saknar ett konto, kontakta din närmaste arbetsledare eller chef.

Lärplattformen Barn och unga