Publicerad 17 augusti 2023

Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter.

Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår i Yrkesresan Barn och ungas målgrupp:

  • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
  • Utredningar inom
    • socialtjänstlagen (SoL),
    • lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
    • lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)
  • Uppföljningar av insatser (öppenvårdsinsatser, placeringar och kontaktbistånd)
  • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar med ovanstående områden är: mottagningssekreterare, socialjour, utredare, socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Även arbetsledare och chefer, som arbetar inom ovan nämnda områden, omfattas av Yrkesresan Barn och unga. Det är sannolikt de arbetsledare och chefer som arbetar närmast medarbetarna, som kommer ha störst utbyte av att själva delta i Yrkesresan Barn och unga, eftersom innehållet fokuserar på verksamhetsnära frågor. Vanliga benämningar är förste socialsekreterare och enhetschef, men beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma.

För dig som går Yrkesresan Barn och unga

Yrkesresan utförs på en lärplattform, som du kan komma till via länken nedan.

Lärplattformen Barn och unga